Seminarier om Portugal i Sverige hösten 2016

Kostnadsfria skatte- och pensionsseminarier i Stockholm 15 september,
Göteborg 13 oktober och Malmö 14 oktober


Agenda: