Seminarier om Portugal i Sverige hösten/vintern 2016-2017

Kostnadsfria skatte- och pensionsseminarier i Stockholm 16 november,
Stockholm 9 februari samt i Göteborg 3 mars


Agenda: